Bestuur en commissies

Het bestuur van DC Jackpot 700 ziet er als volgt uit:

Voorzitter: Ivar Grierveld
Penningmeester: vacant
Secretaris: Lesly v.d. Steen
Alg. lid: Harm de Vries
Alg. lid: Edwin Reukers

Algemeen contact: 06-57024046
Algemeen mailadres: secretaris@dcjackpot.nl

We kennen naast het bestuur ook een aantal commissies:

Activiteitencommissie:

Voorzitter: Patrick Engel
Leden:
Stefan Nales
Ramon Kolstee
Anke Subelack
Patrick Olijslager
Casper Kamperman

Commissie Open Groenlo
Voorzitter: Ivar Gierveld
Secretaris: Lesly v.d. Steen
Leden:
Edwin Reukers
Harm de Vries
Patrick Engel